Image

واحد تحقیق و توسعه (R&D) آراکس

واحد تحقیق و توسعه در کنار واحد کنترل کیفیت توانسته در زمینه های مختلفی تحقیق و بررسی داشته باشد . گاه این تحقیق در زمینه افزایش مقاومت های مکانیکی محصول ، گاه در زمینه افزایش دوام ، گاه در زمینه تولید محصول جدید و ترکیبات رنگی و گاه در زمینه روش های اجرایی میباشد . آخرین تحقیق صورت گرفته توسط این واحد ، طرح جایگزینی روکش آسفالت با کفپوش بتنی پیش ساخته میباشد که برای اولین بار در ایران مبانی محاسباتی و روش طراحی کفپوش بتنی به منظور استفاده از آن در سواره روی شهری تدوین گردیده که در آن به بررسی کامل بارهای وارده بر کفپوش ، عملکرد کفپوش در مقابل بارهای وارده ، روش طراحی کفپوش از نظر ابعادی و مقاومت شکست در برابر بار وارده و عملکرد زیرسازی و طراحی زیرسازی مناسب جهت اجرای کفپوش پرداخته شده است . بر طبق طرح ارائه شده با اجرای یک زیرسازی طراحی شده ، یک کفپوش بتنی غیرمسلح با ضخامت حدود 8 سانتیمتر قابلیت تحمل انواع مختلفی از بارهای موجود در سواره روها حتی بار کامیون های سنگین را هم خواهد داشت . لازم به توضیح است طرح مذکور در اردیبهشت ماه سال جاری به عنوان طرح برتر ملی در جشنواره امتنان برگزیده گردید .

با اجرایی شدن طرح جایگزینی روکش آسفالته با کفپوش بتنی غیر مسلح که طرح آزمایشی آن در محوطه سواره روی شرکت ( که محوطه ای با ترافیک سنگین میباشد ) به مورد اجرا گذاشته شد این شرکت آمادگی لازم جهت طراحی و ارائه کفپوش بتنی جهت مصارف ترافیکی را پیدا نموده و از این بابت صرفه جویی مناسبی برای کارفرمایان محترم هم از بابت ریالی و هم از بابت دوام و ماندگاری طولانی روکش های اجرا شده در پی خواهد داشت .