Image

معادن اختصاصی شن و ماسه و واحد سنگ شکن

با توجه به اینکه حدود 70% حجم بتن را سنگدانه ها تشکیل می دهند لذا کیفیت سنگدانه تاثیر بسیار زیادی بر کیفیت بتن ساخته شده خواهد داشت.از این رو شرکت برای دستیابی به بهترین کیفیت، استفاده از معادن سنگ لاشه های اختصاصی (سنگ لاشه هایی با حداکثر وزن مخصوص و حداقل جذب آب) را در دستور کار خود قرارداده است. واحد سنگ شکن وظیفه تولید انواع مختلفی از سایز سنگ دانه را جهت استفاده در بتن بر عهده داردو تولید ماسه در سایزهای 0-3 میلیمتر و 0-6 میلیمتر و 0-8 میلیمتر و تولید شن در سایزهای 8-10 میلیمتر و 10-20 میلیمتر از جمله تولیدات واحد سنگ شکن می باشد.ماسه های تولیدی در شرکت دارای ارزش ماسه ای بالای 85% بوده و درصد مواد رد شده از الک 75 میکرون، در ماسه به 3% و در شن به 1% محدود شده است و سعی بر آن شده تا تمامی پارامتر آیین نامه های فنی و استاندارد 302 ایران درخصوص تولید شن و ماسه رعایت گردد.