دفتر مرکزی:
تلفن: 80-02144964879
فکس: 02144050297
تهران - فلکه دوم صادقیه - بلوار آیت الله کاشانی - رو به روی پمپ بنزین - ساختمان گلزار - طبقه 3 - واحد 9

کارخانه:
تلفن: 5-04532244879 
فروش: 04532248747
فکس: 04532248786
اردبیل - کیلومتر 12 جاده ارجستان
Image