• نوین سبک ساز سبلان

مشخصات محصول

This image for Image Layouts addon
بلوک دو طرف نما (بادبر)
20*20*40 دو جداره
  1. ظرفیت تریلی : 1350 قالب ( 15 پالت )
  2. ظرفیت هر پالت : 90 قالب
  3. ضخامت جداره :
  4. چگالی خشک : 17-16.5 کیلوگرم