• نوین سبک ساز سبلان

مشخصات محصول

This image for Image Layouts addon
 آجر نما
5.5*10*20
  1. ظرفیت تریلی : 12096 قالب ( 18 پالت )
  2. ظرفیت هر پالت : 672 قالب
  3. چگالی خشک : 2.3-2 کیلوگرم