واش بتن

سنگفرش واش بتن قابلیت تولید در تمامی ابعاد موجود در مبلمان شهری با دستگاههای تمام اتوماتیک و رنگ بندی دلخواه را دارد.این شرکت برای اولین بار در ایران موفق به تولید سنگفرش واش بتن گردیده است.

 

واش بتن (2)

سنگفرش واش قابلیت تولید در تمامی ابعاد موجود در مبلمان شهری با دستگاههای تمام اتوماتیک و رنگ بندی دلخواه را دارد.این شرکت برای اولین در ایران موفق به تولید کفپوش واش بتن بصورت پرسی و با اسلامپ صفر گردیده است.

طراحی و پشتیبانی : MOH3N.NET