• نوین سبک ساز سبلان

انالله و اناالیه راجعون

 

شهادت رئیس محترم جمهور سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان در سانحه بالگرد را به مردم شریف ایران تسلیت میگوییم