• نوین سبک ساز سبلان

مراسم افتتاحیه از خط تولید جدید..

مراسم افتتاح خط تولید جدید محصولات سنگ تیشه(دکوراتیو) با حضور استاندار اردبیل