• نوین سبک ساز سبلان
نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته ایران کیش ، از بزرگترین و ارزشمند ترین رویداد صنعت ساختمان ایران است.

 

  

 حضور مهمانان در غرفه شرکت آراکس در هجدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت و ساختمان در کیش