• نوین سبک ساز سبلان

معاون امور اقتصادی استاندار اردبیل:

سیاست دولت محلی حمایت از سرمایه گذاران واقعی است

 

به گزارش روابط عمومی شرکت نوین سبک ساز سبلان آراکس، مجید احدی رئیس هیئت مدیره به همراه غلامرضا سرحدی مدیرعامل شرکت آراکس با معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل دیدار کردند.

در این نشست عبداللهی با اشاره به فعالیت های متنوع شرکت آراکس در تولید محصولات با کیفیت ساختمانی اظهار کرد: مؤلفه اصلی رشد تولید حمایت از سرمایه گذاران است.

وی با بیان اینکه سیاست دولت محلی حمایت از سرمایه گذاران واقعی است گفت: ضروری است در مسیر رشد تولید، موانع و بروکراسی اداری از پیش روی سرمایه گذاران برداشته شود.

مجید احدی نیز با بیان اینکه مجموعه آراکس در تلاش برای اجرای پروژه های بزرگ ملی است گفت: در این مسیر نیاز است تا حمایت از واحدهای تولیدی به ویژه در پرداخت و تقسیط تسهیلات بانکی بیشتر باشد.