برگزاری دوره مدیریت حوادث شیمیایی (94/10/17)

روز پنج شنبه مورخه 17/10/94 در راستای برنامه پيشگيری از وقوع حوادث شيميايی و توانمندسازی کارکنان شرکت نوین سبک ساز سبلان، اولین جلسه دوره آموزشی مدیریت حوادث شیمیایی برای 35 نفر از کارکنان واحد های تولید، نگهداری و تعمیرات برگزار گردید.این دوره که توسط مسئول بهداشت و ایمنی شرکت آقای مهندس مصطفی نوری برگزار گردید چندین هدف را دنبال می کرد. از جمله اهداف این دوره علاوه بر توانمند سازی کارکنان، می توان به كاهش ميزان وقوع حوادث شيميايی در كارگاه، كاهش ميزان پيامدهای بهداشتي ناشي از حواث شيميايی در محيط كار برای شاغلين،‌ استقرار سيستم مديريت حوادث شيميايی در كارگاه های كشور و توسعه دسترسی به اطلاعات ايمني مواد شيميايی در محيط کار اشاره کرد. همچنین دراین دوره قوانین ومقررات مرتبط با حوادث شیمیایی و مدیریت بحران، استانداردهای مربوط به اين مواد، ‌طبقه بندی حوادث شیمیایی، مكانيسم بروز حوادث و سناريوهاي محتمل، سطوح مختلف پاسخ به حوادث شيميايی، تجزیه و تحلیل حوادث و ایمنی مواد شیمیایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طراحی و پشتیبانی : MOH3N.NET