بازدید جمعی از دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی محقق اردبیلی از مجموعه آراکس

روز دوشنبه مصادف با هفتم دی ماه سال جاری، بازدید علمی از شرکت آراکس صورت گرفت. در این بازدید جمعی از دانشجویان رشته ی عمران دانشکده ی فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی به همراه استاد مربوطه آقای دکتر یعقوب محمدی از قسمت های مختلف کارخانه بازدید به عمل آوردند.در طی این پروژه ی علمی مهندس افشین عبدالحسین زاده مدیر کنترل کیفی شرکت در مورد محصولات و دستگاه های کارخانه توضیحاتی را ارایه دادند و در آخر یک جلسه پرسش و پاسخ بین مهندس عبدالحسین زاده و دانشجویان برگزار شد.

طراحی و پشتیبانی : MOH3N.NET