حضور در دومین نمایشگاه عمران شهری تهران

 

شرکت نوین سبک سازسبلان (آراکس) با معرفی محصولات جدید خود در دومین نمایشگاه عمران شهری تهران در تاریخ 94/08/24  لغایت 94/08/25 حضور یافت. در این نمایشگاه جناب آقای دکتر چمران رئیس محترم شورای شهر تهران نیز از غرفه این شرکت بازدید بعمل آوردند.

همچنین شهرداران و معاونت های فنی و عمرانی مناطق 22 گانه تهران و شهرستانها در این نمایشگاه حضور یافتند.

 

طراحی و پشتیبانی : MOH3N.NET