سنگفرش risso (ریسو)

این محصول بدلیل ضخامت بیشتر و مقاومت بالاتر برای سطوح ترافیکی (سواره رو) پیشنهاد می گردد.به دلیل موج دار بودن سطح نمای بسیار زیبایی به طراحی اجرا می دهد.

 

 

 

 

طراحی و پشتیبانی : MOH3N.NET