لیست محصولات با ضخامت 8 سانتی متر

 

 

 

risso

 

لیست محصولات با ضخامت 8 سانتی متر (2)

 

 

 

 risso
   

سنگفرش 8*30*20

این محصول جهت استفاده در سطوح ترافیکی تولید می گردد .

 

 

 

سنگفرش 8*10*20

این محصول بدلیل ضخامت بیشتر و مقاومت بالاتر برای سطوح ترافیکی (سواره رو) پیشنهاد می گردد.

 

 

 

طراحی و پشتیبانی : MOH3N.NET