سنگفرش حصیری

شکل حصیر مانند این محصول در زیبایی محیط بسیار موثر است و اجرای این سنگفرش در سطوح پیاده روها پیشنهاد می گردد.

لیست محصولات با ضخامت 5/5 سانتی متر

 

سنگفرش دمبلی

این سنگفرش جهت اجرا در سطوح پیاده رو ها و پارکها مناسب میباشد و شکل ظاهری این محصول بر زیبایی آن افزوده است.

سنگفرش 5.5*20*10

این محصول جهت اجرا در سطوح پیاده رو ها طراحی گردیده است و بدلیل کوچک بودن ابعاد از زیبایی ویژه ای برخوردار می باشد.

 

طراحی و پشتیبانی : MOH3N.NET